STRUKTUR ORGANISASI STIT


DEWAN PENYATUN


Ketua :
H. R. Nuriana
Sekretaris :
Dr. KH. Badruzzaman M. Yunus,Lc.,MA
Anggota :
1. Prof. Dr. KH. Rachmat Syafi’i, Lc.,MA2. Prof. Dr. H. Asep Muhyiddin, MA3. H. Dadang M. Nasser, SH., S.Ip.,M.Si.4. H. Hendra Roza Putera, SH
Ketua Yayasan :
KH. U. Muhammad HM
Ketua STIT :
Dr. H. Mahrus As’ad, M.Ag.
Wakil Ketua 1 (BidangAkademik)
:
Dr. H. Munir Abdul Mu’in , MA
Wakil Ketua 2 (BidangKeuangan)
:
H. Uwes Qorni, S.S., M.Pd.
Wakil Ketua 3 (Bidang Kemahasiswaan)
:
Dr. H. Izzuddin Musthofa,MA
Biro Akademik :
H. Ahmad Fuad, S.Sos., M.Si.
Biro Administrasi dan Keuangan
:
H.A. Yazid Turmudzi, SE
Biro Umum dan Kepegawaian
:
H. Nurbayan, S.Pd., M.Ag.
Biro Kemahasiswaan
:
H. Ahmad Bukhori Muslim, M.Ed., Ph.D.
Biro Skripsi
:
Dr. H. Mubiar Agustin, M.Pd.
Ketua Prodi MPI
:
Drs. Taufik Rahman, M.Ag.
Sekretaris Prodi MPI
:
Drs. H. Imam Thohari, M.Pd.
Ketua Prodi PGMI
:
Drs. Sopyan Dimyati, M.Ag.
Sekretaris Prodi PGMI
:
H. Dede Rohanda, S.Pd.
LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian)
:
M. Ridwan, M.Pd.Luthfi Azmi Aziz Al-Faqih, ST.
UPT Pusat Bahasa dan Budaya
:
Iim Karimah, S.Pd., M.Pd.Inayatillah, S.Pd.
UPT Penjaminan Mutu
:
Adad Nursahad, S. Ag.
UPT Perpustakaan
:
Abun Bunyamin, S.Pd.
UPT Laboratorium Komputer
:
Asis Lindarsono, S.Ikom., M.Pd.
TENAGA PENGAJAR


1. KH. U. Muhammad HM


2. Prof. Dr. H. Rahmat Syafe’i, MA


3. Prof. Dr. H. Asep Muhyidin, MA


4. Dr. H. Badruzzaman M. Yunus MA


5. Dr. H. Mahrus As’ad, M. Ag.


6. Dr. H. Izuddin Mustofa, MA.


7. Dr. H. Munir Abdul Mu’in, MA


8. Dr. H. Mubiar Agustin, M.Pd.


9. Dr. H. Imam Ghozali Budiharjo, M.Kom.


10. Dr. H. Hendi Hidayat, MA.


11. H. Uwes Qorni, S.S., M.Pd.


12. Drs. Sopyan Dimyati, M.Ag.13. Drs. Taufik Rahman, M.Ag.14. Drs. H. Ateng Rohendi, M.Pd.15. H. Nurbayan, Spd., M. Ag.16. H. Ahmad Bukhori Muslim, M.Ed., Ph.D17. H. Ahmad Fuad, S. Sos., M.Si.18. Rully Agung Yudhiantara, S.Pd., M.Pd.19. Neng Tohiroh, S. Sos., MM.20. Muhammad Ridlwan, S. Pd., M.Pd.21. Een Handayani, M.Pd.22. Iing Solehudin, M.Pd.I.23. Nur Fatimah, M.Pd.24. Nino Yudiar, M.Pd.25. Moch. Munawir Amin, M.Pd.26. Guntur Jakariya, M.Pd.27. Cepi Budianto, M.Pd.I.28. Rochmat, M.Ag.29. Sahliah, M.Ag.30. Ujang Jaenal, M.Ag.31. Anwar Taufik Rakhmat, M.Pd.32. Mohamad Topan, M.Phil.33. Tahrir, M.Si.34. Neni Nadiroh Muslihah. M.pd35. Drs. H. Imam Tohari, M.Pd.